Stories

REGISTRATION DATES:DEGREE AND DIPLOMA STUDIES 2016

11 January – 14 February 2016.

You can come to register any time between 08:30 and 15:30.

11 Januarie – 14 Februarie 2016.

Julle kan enige tyd tussen 08:30 en 15:30 kom om te registreer.

Read more

Diploma Studies June 2017

Students who are interested to start in 2017 with a Diploma in Travel & Tourism or Marketing Management & Entrepreneurship at Durbanville College can apply for the June intake.  These two year, full time Diploma Courses are perfect for any student who wants to gain practical experience and theoretical knowledge in the above fields whilst enjoying an exciting student life!

The Diploma in Travel & Tourism prepare the student to get employment in a variety of tourism  sectors such as:               

Accommodation,

Events Management,

Travel Agents,

Air travel,

Travel Destinations,

Entrepreneurship and

Marketing.

The Diploma in Marketing Management & Entrepreneurship open doors for the student who would like to proceed in a variety of careers in business, for example the following:

Marketing management,

Entrepreneur,                                                        

Advertising management,

Sales representative,

Sales manager,

Accounts manager and

Human Resources Official.

Studente wat belangstel om in 2017 by Durbanville Kollege te begin met hulle Diploma in Reis & Toerisme of Bemarkingsbestuur & Entrepreneurskap, kan nou aansoek doen vir die Junie inname. Hierdie tweejaar, voltydse Diplomakursusse is 'n moet vir enige student wat praktiese ondervinding en teoretiese kennis in bogenoemde velde wil opdoen en terselfdertyd 'n opwindende studentelewe wil beleef!

Die Diploma in Reis & Toerisme berei die student voor om betrekkings in, onder andere, die volgende sektore te beklee:

Akkommodasie,

Gebeurtenisbestuur,

Reisagent,

Lugreise,

Toerismebestemmings,

Entrepreneurskap en

Bemarking.

Die Diploma in Bemarkingsbestuur & Entrepreneuskap skep geleenthede vir die student om, onder andere, met die volgende beroepe in besigheid in te gaan:

Bemarkingsbestuur,

Entrepreneurskap,

Advertensiebestuur,

Verkoopsverteenwoordiger,

Verkoopsbestuurder,

Finansiële Bestuur en

Personeelbeampte

Read more

Sage PastelRickert Mulder 2015