Stories

Important UNISA dates / Belangrike UNISA datums

Application dates for an UNISA student number for 2015: 14 August - 19 September 2014.

Contact us if you need any assistance.

Aansoekdatums vir 'n UNISA studentenommer vir 2015: 14 Augustus - 19 September 2014.

Kontak ons indien u enige hulp benodig.

Read more

Exams / Eksamens

Good luck to all our Diploma and Degree students!!

Sterkte aan al ons Diploma en Graad studente!!