Stories

Unisa Degree Studies January 2016

If you have an UNISA student number, you can start with your UNISA Degree Studies in January 2016.

Go to www.durbanvillecollege.ac.za/apply to complete your Durbanville College application.

Our office hours are Monday-Thursday from 08:00 to 16:15 and Fridays from 08:00 to 14:15.

Indien u alreeds in besit is van ‘n UNISA studentenommer, kan u met u UNISA graadstudies in Januarie 2016 begin.

Gaan na www.durbanvillecollege.ac.za/apply om u Durbanville Kollege aansoek af te handel. 

Ons kantoorure is Maandag-Donderdag vanaf 08:00 tot 16:15 en Vrydae vanaf 08:00 tot 14:15.

Read more

unisa

Sage PastelRickert Mulder 2015