Stories

Paashaas het vandag begin rondloop!!!

Paashaas het vandag begin rondloop! Mnr & Mej Durbanville Kollege; asook die SR van 2014, het vandag paaseiers wat ingesamel is by die Kollege, aan die volgende instansies gaan uitdeel: JC Dagsorgsentrum in Morningstar, Durbanville, die kindersaal by Durbanville Medi-Kliniek asook Cherie Botha Skool vir Outisme. Baie dankie aan almal wat 'n bydrae gelewer het tot die gemeenskapsprojek van Durbanville Kollege!

Read more

Diploma Studies January 2015

Prospective Diploma students can apply now in order to start with their Diploma studies in January 2015.

Our office hours are Monday-Thursday from 08:00 to 16:15 and Fridays from 08:00 to 14:15.

Voornemende Diploma studente kan nou reeds aansoek doen om in Januarie 2015 met hul Diploma studies te begin.

Ons kantoorure is Maandag-Donderdag vanaf 08:00 tot 16:15 en Vrydae vanaf 08:00 tot 14:15.
 

Read more

Unisa Degree Studies January 2015

Please note that if you plan to start your UNISA Degree Studies in January 2015, you need to apply for an UNISA student number between 14 August 2014 and 19 September 2014. Contact us if you need any assistance.

Our office hours are Monday-Thursday from 08:00 to 16:15 and Fridays from 08:00 to 14:15.
 

Let daarop dat as u oorweeg om in Januarie 2015 met u UNISA graadstudies te begin, u tussen 14 Augustus 2014 en 19 September 2014 vir ‘n UNISA studentenommer aansoek moet doen. Kontak ons indien u enige hulp benodig.

Ons kantoorure is Maandag-Donderdag vanaf 08:00 tot 16:15 en Vrydae vanaf 08:00 tot 14:15.
 

Read more

Please note the difference between the 3 year BCom Degree and the 3.5 year BCom Foundation Stream Degree

Admission Requirements for the 3.5 year BCom Foundation Stream Degree:

A National Senior Certificate (degree endorsement), with an achievement rating of 4 (50% - 59%) or better in the language of learning and teaching, and either Mathematics with a rating of 4 (50% - 59%), or Mathematics Literacy with a rating of 6 (70% - 79%).

Admission Requirements for the 3 year BCom Degree:

A National Senior Certificate (degree endorsement), with an achievement rating of 4 (50% - 59%) or better in the language of learning and teaching, and either Mathematics with a rating of 5 (60% - 69%) or better, or Mathematics Literacy with a rating of 7 (80% - 100%).

Read more