OPEN DAYS / OPEDAE

Durbanville Kollege Opedae: 18 September (12:00nm - 16:00nm) en 19 September (12:00nm – 16:00nm).

Open days at Durbanville College: 18 September (12:00pm - 16:00pm) and 19 September (12:00pm - 16:00pm).

Important UNISA dates / Belangrike UNISA datums

Application dates for an UNISA student number for 2015: 14 August - 19 September 2014.

Contact us if you need any assistance.

Aansoekdatums vir 'n UNISA studentenommer vir 2015: 14 Augustus - 19 September 2014.

Kontak ons indien u enige hulp benodig.

Diploma Studies January 2015

Prospective Diploma students can apply now in order to start with their Diploma studies in January 2015.

Our office hours are Monday-Thursday from 08:00 to 16:15 and Fridays from 08:00 to 14:15.

Voornemende Diploma studente kan nou reeds aansoek doen om in Januarie 2015 met hul Diploma studies te begin.

Ons kantoorure is Maandag-Donderdag vanaf 08:00 tot 16:15 en Vrydae vanaf 08:00 tot 14:15.
 

Unisa Degree Studies January 2015

Please note that if you plan to start your UNISA Degree Studies in January 2015, you need to apply for an UNISA student number between 14 August 2014 and 19 September 2014. Contact us if you need any assistance.

Our office hours are Monday-Thursday from 08:00 to 16:15 and Fridays from 08:00 to 14:15.
 

Let daarop dat as u oorweeg om in Januarie 2015 met u UNISA graadstudies te begin, u tussen 14 Augustus 2014 en 19 September 2014 vir ‘n UNISA studentenommer aansoek moet doen. Kontak ons indien u enige hulp benodig.

Ons kantoorure is Maandag-Donderdag vanaf 08:00 tot 16:15 en Vrydae vanaf 08:00 tot 14:15.