slideshow image
slideshow image
slideshow image
slideshow image
slideshow image
slideshow image
slideshow image


Unisa Degree Studies January 2016

Please note that if you plan to start your UNISA Degree Studies in January 2016, you need to apply for a UNISA student number between 17 August 2015 and 30 September 2015.

Go to http://applications.unisa.ac.za/ and follow the steps as required by the programme. Contact us if you need any assistance.

At the same time you can do your Durbanville College application at www.durbanvillecollege.ac.za/apply. You will then receive full January 2016 Registration details.

Let daarop dat as u oorweeg om in Januarie 2016 met u UNISA graadstudies te begin, u tussen 17 Augustus 2015 en 30 September 2015 vir ‘n UNISA studentenommer aansoek moet doen.

Gaan na http://applications.unisa.ac.za/ en volg die die stappe soos versoek deur die program.Kontak ons indien u enige hulp benodig.

Terselfdertyd kan u na www.durbanvillecollege.ac.za/apply gaan om u Durbanville Kollege aansoek af te handel. U sal dan van volledige Januarie 2016 Registrasiebesonderhede voorsien word.

OPEN DAYS / OPEDAE

Durbanville Kollege Opedae: 18 September (12:00nm - 17:00nm) en 19 September 2015 ( 09:00vm - 12:00nm).

Open days at Durbanville College: 18 September (12:00pm - 17:00pm) and 19 September 2015 (09:00am - 12:00pm)

Diploma Studies January 2016

Students who are interested to start in 2016 with a Diploma in Travel & Tourism or Marketing Management & Entrepreneurship at Durbanville College can apply now for the January intake.  These two year, full time Diploma Courses are perfect for any student who wants to gain practical experience and theoretical knowledge in the above fields whilst enjoying an exciting student life!

Studente wat belangstel om in 2016 by Durbanville Kollege te begin met hulle Diploma in Reis & Toerisme of Bemarkingsbestuur & Entrepreneurskap, kan nou aansoek doen vir die Januarie inname. Hierdie tweejaar, voltydse Diplomakursusse is 'n moet vir enige student wat praktiese ondervinding en teoretiese kennis in bogenoemde velde wil opdoen en terselfdertyd 'n opwindende studentelewe wil beleef!

Please note the difference between the 3 year BCom Degree and the 3.5 year BCom Foundation Stream Degree

Admission Requirements for the 3.5 year BCom Foundation Stream Degree:

A National Senior Certificate (degree endorsement), with an achievement rating of 4 (50% - 59%) or better in the language of learning and teaching, and Mathematics with a rating of 4 (50% - 59%).

Admission Requirements for the 3 year BCom Degree:

A National Senior Certificate (degree endorsement), with an achievement rating of 4 (50% - 59%) or better in the language of learning and teaching, and Mathematics with a rating of 5 (60% - 69%) or better.Rickert Mulder 2015